Warsztaty

Home/Warsztaty

Jestem – cykl warsztatów

Warsztaty prowadzone przez Diego Pileggiego i zespół Jubilo

„Jestem. Tutaj. Stoję. Teraz. Mówię. Do Ciebie.”

Dlaczego stajemy na scenie? Skąd wypływa nasza potrzeba mówienia i co wówczas mówimy? Czym wypełniamy potencjał naszych słów i akcji na scenie? Te pytania, nawiązujące bezpośrednio do Tożsamości i Potrzeby aktora/aktorki, wyznaczą obszar poszukiwań w kierunku jego/jej rzemiosła. To także próba otwarcia osobistego procesu kwestionującego pracę aktora/aktorki,a także ich ról w dzisiejszym społeczeństwie

Głównym celem cyklu warsztatów jest zaprezentowanie uczestnikom i poznanie przez nich pełnego spektrum metod wykorzystywanych w pracy Fundacji Jubilo i stosowanie ich w późniejszej stałej praktyce. Począwszy od tych warsztatów twórcy Jubilo będą nawiązywać do tematycznych, fizycznych i kreatywnych aspektów rozwijanych przez nich w projektach.

Elementy techniczne warsztatów:

• dynamika grupy/praca zespołu
• świadomość fizyczna i przestrzenna
• akcja/reakcja
• słuchanie i relacja
• ćwiczenia partnerskie
• podstawowe elementy akrobatyczne i ćwiczenia „wzajemnościowe”
• praca nad rytmiką
• praca z ciałem/głosem
• harmonia/dysonans
• podstawowe elementy śpiewu polifonicznego
• improwizacja i kompozycja
• od partytury fizycznej do tekstu
• relacja między partyturą fizyczną a muzyką

Na wstępie skupimy się na technicznych elementach rzemiosła teatralnego. Zgodnie z przewodnimi tematami warsztatów (Działanie, Relacja, Głos, Społeczność) zbudujemy wspólną płaszczyznę, na podstawie której uczestnicy będą mogli postawić sobie pytania i zbadać głębiej praktyczną pracę aktorską. Następnie przejdziemy do drugiego etapu pracy: poszukiwań możliwości przekroczenia własnego rzemiosła w procesie twórczym, nakierowanych na wiodący temat każdego z warsztatów.

Oprócz treningu stricte aktorskiego uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanym warsztacie nawiązującym do tematyki z obszaru „Teatru więziennego”, którego głównym celem będzie wypracowanie metod adaptowania i wykorzystywania technik teatralnych do pracy w różnych środowiskach. Sesja ta będzie kluczowa do zrozumienia i pogłębienia wiedzy oraz doświadczenia z zakresu technik stosowanych przez Jubilo w warunkach środowiska społecznego.

W ramach cyklu warsztatów uczestnicy będą mogli zobaczyć materiał filmowy oraz zabrać głos
w dyskusji z prowadzącym warsztaty, która będzie dotyczyć zastosowania metod i narzędzi teatralnych w warunkach zewnętrznych.

Cykl warsztatów skierowany jest do aktorów, performerów, śpiewaków, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i doświadczenia z zakresu treningu fizycznego w obrębie różnych obszarów pracy (ciało, głos i relacja), a także poznania specyficznych technik teatralnych rozwijanych i wykorzystywanych od początku pracy Fundacji Jubilo.

Lider

Diego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy
z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne
w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo,
a także w szkoleniu artystów i reżyserów.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

Program

Cykl warsztatów został podzielony na cztery 15-godzinne warsztaty, z wyjątkiem Jestem – Intensywny kurs letni (36 godzin) oraz Jestem – Społeczność (26 godzin) i będzie skupiał się na wyrażeniu siebie w obrębie następujących tematów:

Jestem – Działanie, 6-8/03/2020 {piątek-niedziela}/Studio Na Grobli

Jestem – Relacja, 8-10/05/2020 {piątek-niedziela}/Studio Na Grobli

Jestem – Intensywny kurs letni, 13-19/07/2020 {poniedziałek-niedziela}/Brzezinka

Jestem – Głos, 25-27/09/2020 {piątek-niedziela}/Studio Na Grobli

Jestem – Społeczność, 15-18/10/2020 {czwartek-niedziela}/Studio Na Grobli

Koszt i zgłoszenia

Cykl wszystkich warsztatów: 1700 PLN (z wyłączeniem Jestem – Intensywny kurs letni)

Pojedyncze warsztaty (Jestem. Działanie, Jestem. Relacja, Jestem. Głos): 450 PLN

Pojedyncze warsztaty (Jestem. Społeczność): 550 PLN

Jestem – Intensywny kurs letni (7dni)/Brzezinka:

– 2000 PLN (zapisy do 5 lipca)

– 1600 PLN (z płatnością do dnia: 1 czerwca/dla uczetników, którzy wykupią cały program Jestem)

Zapisy

Wypełnioną kartę zgłoszenia na cykl warsztatów oraz warsztaty JestemDziałanie prosimy przesłać do 2 marca 2020 na adres: office@jubiloproject.com (tel. +48 535 739 698). Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy zapiszą się na wszystkie warsztaty