Podczas niniejszej sesji pracy, organizowanej w ramach cyklu warsztatów „Jestem”, uczestnicy będą mieli okazję do intensywnej pracy i pogłębienia wiedzy na temat stosowanej przez Jubilo metodologii. Warsztaty skupiać się będą na procesie rozwoju struktur teatralnych, relacjach między nimi oraz pracy nad ich kompozycją.

Harmonogram:
21/07/2021 śr. 10:00–14:00, 16:00–20:00
22/07/2021 czw. 10:00–14:00, 16:00–20:00
23/07/2021 pt. 10:00–14:00, 16:00–20:00
24/07/2021 sb. 10:00–14:00, 16:00–20:00
25/07/2021 nd. 10:00–14:00, 16:00–20:00
Gdzie?
Studio na Grobli przy ul. Na Grobli 30/32 we Wrocławiu.
Partner:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Zapisy:
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie w linku poniżej: https://bit.ly/3v7eaSt. Zapisy potrwają do 1 lipca.

 Począwszy od ćwiczeń fizycznych i wokalnych prowadzący będą towarzyszyć uczestnikom w procesie, który pozwoli im na głębsze poznanie narzędzi teatralnych i ich bezpośredniego zastosowania. Sesje pracy zostaną podzielone na pracę treningową – pozwalającą na zdobywanie i rozwijanie technik teatralnych – i poszukiwania/sesje kreatywne, podczas których owe techniki posłużą procesowi komponowania materiałów teatralnych. Praca nad ciałem-głosem oraz relacją stanie się wewnętrznym drogowskazem, który poprowadzi uczestników w ich procesie eksploracji, a także rozwoju osobistego w ramach autorskiego rzemiosła.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli także możliwość wzięcia udziału w dyskusji z prowadzącymi na temat zastosowania metodologii i technik teatralnych w środowisku społecznym, szczególnie w systemie penitencjarnym.

Elementy techniczne warsztatów

 • dynamika grupy/praca zespołowa,
 • akcja/reakcja,
 • słuchanie i relacja,
 • akrobatyka i ćwiczenia „wzajemnościowe”,
 • praca nad rytmiką,
 • praca z ciałem/głosem,
 • praca z rezonatorami,
 • harmonia/dysonans,
 • elementy śpiewu polifonicznego,
 • od partytury fizycznej do tekstu,
 • relacja między partyturą fizyczną a muzyką,
 • improwizacja i kompozycja.


Intensywny kurs letni skierowany jest do aktorów, performerów, śpiewaków, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych pracą zespołu Jubilo, a także pogłębieniem swojej wiedzy i doświadczenia z zakresu treningu fizycznego w obrębie różnych obszarów pracy (ciało, głos i relacja).

Każdy uczestnik proszony jest o przygotowanie wybranego tekstu (własnego, teatralnego, literackiego lub pochodzącego z innego źródła) oraz osobistej piosenki (preferowany utwór tradycyjny), a także przygotowanie maks. trzyminutowej etiudy związanej z tematem „Po drugiej stronie”. W przypadku, gdy wybrany tekst nie będzie w języku angielskim, wymagane jest posiadanie ze sobą wydrukowanego tłumaczenia.