Mniejszość romska na terytorium Polski liczy około 30,000 osób. Bardzo często są to ludzie w trudnej sytuacji ekonomicznej i socjalnej. Na brak możliwości zmiany ich statusu nierzadko wpływają stereotypy, brak zaufania i nieporozumienia wynikające z różnic kulturowych i odmiennego stylu życia. We współpracy ze Stowarzyszeniem Romów we Wrocławiu Romani Bacht, Jubilo rozpoczęło intensywną serię warsztatów z romską młodzieżą. Spotkania miały miejsce pomiędzy listopadem a grudniem 2011 roku we Wrocławiu, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Dysleksji na Brochowie. Zespół konstruował proces pracy z młodymi Romami w oparciu o ćwiczenia teatralne, muzykę, rytm i akrobatykę. Liderzy projektu wykorzystali też elementy tradycyjnych włoskich tańców Pizzica i Tarantella, zaczerpnięte z ich uprzednich teatralnych badań i doświadczeń.

Podczas sesji pracy młodzież podzieliła się z Jubilo elementami swej rodzimej kultury – pieśniami i tańcami romskimi. Dodatkowo Jubilo przeprowadziło warsztaty poświęcone malarstwu, rysunkowi, rękodzielnictwiu i sztukom wizualnym. Artystyczne efekty swojej pracy młodzież z Romani Bacht prezentowała wspólnie z podopiecznymi Stowarzyszenia Świat Nadziei, na pokazie „Szukanie języka radości” zorganizowanym przez Jubilo w maju 2012 roku. Prezentacja miała miejsce w przestrzeniach Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. Towarzyszyły jej fragmenty filmu dokumentującego proces warsztatów i wystawa fotografii, powstałe we współpracy z arystami z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Projekt został zrealizowany we współpracy z CIRS (Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego).


Zdjęcia: Karol Jarek