W maju 2013, Jubilo rozpoczęło sesje terenowe w Fundacji Opieka i Troska, której podopieczni, to osoby z zaburzeniami psychicznymi. Fundacja oferuje im warsztaty z zakresu sztuk wizualnych i rękodzieła, yogi, szkolenia komputerowego i umiejętności kulinarnych. Dodatkowo z jedną z grup podopiecznych, Fundacja rozpoczęła projekt teatralny, zapraszając do współpracy różne teatry z Wrocławia. Jubilo współpracowało z Fundacją w trakcie sesji odbywających się wiosną 2013 pod nazwą „Przestrzeń pomiędzy”, w ramach programu BodyConstitution działającego przy Instytucie Grotowskiego. Uczestnicy projektu mieli szansę zapoznać się z fizycznymi i muzycznymi elementami treningu wypracowanego przez Jubilo nie tylko w trakcie pracy z poprzednimi grupami, ale też w trakcie zamkniętych sesji pracy, odbywających się w przestrzeniach Instytutu Grotowskiego, zwanych badaniami laboratoryjnymi.

Jubilo skupiło się na odkrywaniu i rozwijaniu fizycznej – wokalnej i ruchowej – ekspresji u uczestników, poprzez pracę grupową i tzw. partnering (pracę z partnerem w interakcji), stosowany w różnych grach i zabawach. Celem było również wytworzenie poczucia wspólnoty, które pozwoliłoby każdemu z uczestników na bezpieczne doświadczanie swojej artystycznej kreatywności i wolności improwizacji, przy wsparciu i akceptacji ze strony grupy. W pracę włączeni byli nie tylko podopieczni „Opieki” ale również jej terapeuci. Pozwoliło to stworzyć warunki autentycznego procesu grupowego. Dzięki wspólnemu zaangażowanu rosła siła grupy, pozwalając uczestnikom odnaleźć odwagę do przełamywania wewnętrznych barier i doświadczania radości i wolności tworzenia.


Zdjęcia: Karol Jarek