Jesienią 2012 roku, Jubilo rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem NOMADA, organizacją zajmującą się obroną praw ludzi marginalizowanych przez społeczeństwo lub państwo. Duża część działalności NOMADY koncentruje się na pracy z imigrantami, obcokrajowacami, etnicznymi i religijnymi mniejszościami. Wspólnie z NOMADĄ, Jubilo rozpoczęło spotkania z młodzieżą romską mieszkającą w tymczasowym obozie przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Romowie z tego obozu reprezentowali specyficzną grupę –pochodzili z Rumunii, posługiwali się językiem romskim i mieli niewielkie lub żadne pojęcie o języku polskim. Z powodu językowych i kulturowych barier, mieli oni nie tylko ograniczony dostęp do kulturowych i ekonomicznych zasobów polskiego społeczeństwa, ale też nie wchodzili w interakcje z innymi romskimi mniejszościami we Wrocławiu.

We współpracy z NOMADĄ, Jubilo odbyło serię warsztatów z młodzieżą romską, mającą na celu, poprzez muzykę, rytm, wspólną zabawę i wymianę językową, polepszenie warunków ich osiedlania się na terytorium Polski i animację dzieci w obozie. Praca Jubilo miała swój punkt kulminacyjny w przestrzeni teatralnej Instytutu Grotowskiego w Dniu Dziecka, gdzie dzieci z obozu przy Kamińskiego spotkały się po raz pierwszy z polskimi Romami ze Stowarzyszenia Romani Bacht, z którymi również pracował zespół Jubilo.


Zdjęcia: Karol Jarek