Obóz na Kamieńskiego


Jesienią 2012 roku, Jubilo rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem NOMADA, organizacją zajmującą się obroną praw ludzi marginalizowanych przez społeczeństwo lub państwo. Duża część działalności NOMADY koncentruje się na pracy z imigrantami, obcokrajowacami, etnicznymi i religijnymi mniejszościami. Wspólnie z NOMADĄ, Jubilo rozpoczęło spotkania z młodzieżą romską mieszkającą w tymczasowym obozie przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Romowie z tego obozu reprezentowali specyficzną grupę –pochodzili z Rumunii, posługiwali się językiem romskim i mieli niewielkie lub żadne pojęcie o języku polskim. Z powodu językowych i kulturowych barier, mieli oni nie tylko ograniczony dostęp do kulturowych i ekonomicznych zasobów polskiego społeczeństwa, ale też nie wchodzili w interakcje z innymi romskimi mniejszościami we Wrocławiu.

We współpracy z NOMADĄ, Jubilo odbyło serię warsztatów z młodzieżą romską, mającą na celu, poprzez muzykę, rytm, wspólną zabawę i wymianę językową, polepszenie warunków ich osiedlania się na terytorium Polski i animację dzieci w obozie. Praca Jubilo miała swój punkt kulminacyjny w przestrzeni teatralnej Instytutu Grotowskiego w Dniu Dziecka, gdzie dzieci z obozu przy Kamińskiego spotkały się po raz pierwszy z polskimi Romami ze Stowarzyszenia Romani Bacht, z którymi również pracował zespół Jubilo.


Zdjęcia: Karol Jarek