Fundacja Jubilo ogłasza trzecią edycję cyklu warsztatów „Jestem”, realizowanych we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. Głównym celem programu jest opracowanie i zrealizowanie cyklu warsztatów poświęconych różnym obszarom praktyki teatralnej Jubilo, w ramach których uczestnicy będą mogli doświadczyć i zapoznać się z pełnym spektrum metod wykorzystywanych w pracy zespołu.

Harmonogram:
24/09/2021 pt. 19:00–22:00, Studio Na Grobli
25/09/2021 sob. 11:00–14:30, 16:00–19:00, Studio Na Grobli
26/09/2021 niedz. 11:00–14:30, 16:00–19:00, Studio Na Grobli
Gdzie?
Studio na Grobli przy ul. Na Grobli 30/32 we Wrocławiu.
Partner:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Zapisy:
Istnieje możliwość zapisania się zarówno na całą serię warsztatów Jestem, jak i na poszczególne warsztaty o podtytułach: Działanie, Relacja, Głos, Społeczność. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie w linku poniżej: http://bit.ly/2PQflH7. Zapisy na cały cykl oraz czwarty moduł Społeczność potrwają do 10 września.


Podczas czwartej sesji w ramach cyklu warsztatów „Jestem” zespół zbuduje tematyczny, fizyczny i kreatywny pomost z projektem „Odkluczanie”, który rozwija od 2015 roku przy wsparciu Instytutu Grotowskiego. Jubilo zaprezentuje ćwiczenia i elementy treningu wykorzystywane w swojej pracy teatralnej oraz praktyce artystycznej w środowisku więziennym.

Począwszy od technik zespołowych przejdziemy do bardziej bezpośrednich pytań związanych z kompozycją etiud i partytur fizycznych. Poza elementami ściśle powiązanymi z treningiem aktorskim, skupimy się również na sposobach prowadzenia i wykorzystywania technik teatralnych w środowiskach nieteatralnych (tj. w więzieniach, obozach dla uchodźców, w pracy z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową). Liderzy Jubilo poprowadzą grupę przez proces przyswajania, analizy i opracowania indywidualnych ćwiczeń, w ten sposób wspierając rozwój uczestnika w roli przyszłego lidera działań. Jubilo będzie towarzyszyć uczestnikom w procesie ich osobistych poszukiwań, stawiania pytań o rolę artystów teatralnych w społeczeństwie, a także pogłębianiu, w szerszym aspekcie, zastosowania pracy organizacji w warunkach środowiska społecznego.

W trakcie tej ostatniej sesji uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia materiałów filmowych i uczestniczenia w otwartej dyskusji z prowadzącymi warsztaty na temat metodologii pracy zespołu.

Elementy techniczne warsztatów:

 • dynamika grupy/praca zespołowa,
 • świadomość fizyczna i przestrzenna,
 • ćwiczenia na zaufanie,
 • słuchanie i relacja,
 • rytm i relacja,
 • ćwiczenia partnerskie,
 • kompozycja i wypracowanie etiudy fizycznej,
 • od tekstu do partytury fizycznej,
 • obserwowanie metodologii Jubilo,
 • proponowanie i prowadzenie ćwiczeń osobistych,
 • elementy relaksacji i wizualizacji.

Warsztaty skierowane są do aktorów, performerów, wokalistów, a także pedagogów teatralnych, reżyserów i edukatorów. Każdy uczestnik jest proszony o przygotowanie dwóch fragmentów tekstu (napisanych przez siebie, teatralnych lub pochodzących z innych źródeł) związanych z tematami „Jestem”, „Inny” oraz zaproponowanie ćwiczenia teatralnego do poprowadzenia (np. fizycznego, wokalnego).