W listopadzie 2011 roku, Jubilo we współpracy ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei rozpoczęło serię pilotażowych sesji warsztatowych z grupą dorosłych z różnymi zabrzeniami psychicznymi i rozwojowymi. Uczestnikami projektu byli podopieczni Świata Nadziei. Warsztaty odbywały się 1-2 razy w tygodniu od listopada 2011 do maja 2012 roku w przestrzeniach Galerii ArtBrut we Wrocławiu. Przy ścisłej współpracy z terapeutami Jubilo ukierunkowało proces pracy na ćwiczenia ciała i głosu, wykorzustując i modyfikując elementy Ashtangi Yogi, improwizacje taneczne i ruchowe, partnering, muzykę, rytm i harmonizowanie we współbrzmieniu. Szczególną uwagę poświęcono też wytworzeniu poczucia wspólnoty, które pozwoliłoby każdemu z uczestników na bezpieczne doświadczanie swojej artystycznej kreatywności i wolności improwizacji, przy wsparciu i akceptacji ze strony grupy.

Podopieczni Świata Nadziei stopniowo wchodzili w proces otwierania pokładów własnej kreatywności – zaczęli proponować swoje własne ćwiczenia bazując na elementach yogi, pisać wiersze i deklamować swoją twórczość poetycką, tańczyć i muzykować z wykorzystaniem instrumentów. Jubilo przeprowadziło też serię warsztatów fotograficznych, w których uczestnicy posługiwali się aparatami jako narzędziami artystycznej ekspresji. Na zakończenie i podsumowanie projektu odbyła się prezentacja efektów pracy pod nazwą „Szukanie języka radości”, zorganizowana przez Jubilo w maju 2012 roku. Prezentacja miała miejsce w przestrzeniach Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. Towarzyszyły jej fragmenty filmu dokumentującego proces warsztatów i wystawa fotografii, powstałe we współpracy z arystami z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.


Zdjęcia: Karol Jarek