Fundacja Jubilo ma przyjemność przedstawić program Odkluczanie: Teatr w więzieniu – Spotkania z ekspertami, stanowiący cykl spotkań online wokół zagadnień związanych z teatrem w więzieniu. Każde ze spotkań będzie miało swój temat przewodni, omawiany przez moderatorki spotkania i zaproszonych gości.

Celem programu jest przybliżenie szerszej publiczności zagadnienia teatru w więzieniu, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Ponadto pogłębienie wiedzy dotyczącej realiów, które od wielu lat kształtują zawodową działalność teatralną w ramach systemów penitencjarnych w Polsce i za granicą, a także zainicjowanie szerszej dyskusji z przedstawicielami środowisk akademickich i praktykami związanymi z systemem penitencjarnym na temat efektów programów artystycznych i kulturalnych realizowanych w zakładach karnych.

Harmonogram:

Spotkanie I: „Odkluczanie a proces teatralny”
https://www.facebook.com/events/265248111406802/

Spotkanie II: „Teatr więzienny jako narzędzie walki ze stereotypem płciowym
https://www.facebook.com/events/3055414267876384/

Spotkanie III: „Teatr więzienny w Polsce”
https://www.facebook.com/events/625521115020854/

Spotkanie IV: „Resocjalizacja: co to znaczy?”
https://www.facebook.com/events/305983443894432/

Spotkanie V: „Perspektywy międzynarodowe”
https://www.facebook.com/events/714327699332666/


Spotkanie I: „Odkluczanie a proces teatralny”

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu poświęcone zostanie zagadnieniu procesu teatralnego. W rozmowie prowadzonej przez Magdalenę Mosteanu, nauczycielkę akademicką z University of Reading, Diego Pileggi, reżyser spektaklu Kain, wypowie się na temat doświadczeń związanych z realizacją spektaklu Kain, ostatniej produkcji Fundacji Jubilo w ramach projektu „Odkluczanie”.

Aby obejrzeć film ze spotkania, kliknij w obrazek  –>>

BIO:

Diego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo, a także w szkoleniu artystów i reżyserów.Magdalena Mostenau
 – doktorantka i wykładowca na University of Reading (Wielka Brytania), badaczka teatru między-kulturowego z wykształceniem w dziedzinach antropologii teatru, treningu aktora oraz teatru kooperacyjnego. Szczególnie zainteresowana zjawiskami między-kulturowymi oraz migracją, badaniami jakościowymi i teatrem stosowanym. Od roku 2014 zamieszkała w Londynie gdzie ukończyła MA in Collaborative Theatre Making (Coventry University, 2017).

Autorka projektu badawczego Easy As Pie anagżującego metody teatralne, storytelling i mindfulness jako formy badań społecznych, współautorka projektu badawczego Arrival Lounge by Peeling Onions with Granny. Przed wyjazdem z Polski, w latach 2011-2014 Magdalena pracowała jako asystent reżysera oraz aktorka w Teatrze Powszechnym w Radomiu, Teatrze Polskim w Warszawie, Operze Bałtyckiej w Gdańsku i Teatrze Wybrzeże w Gdańsku

 


Spotkanie II: „Teatr więzienny jako narzędzie walki ze stereotypem płciowym”

Drugie spotkanie z cyklu będzie dotyczyło działalności teatralnej w
środowisku więziennym Agnieszki Bresler, liderki Kolektywu Kobietostan i współtwórczyni realizowanego przez Fundację Jubilo projektu „Odkluczanie”. Rozmowę z Agnieszką Bresler na temat jej sposobu pracy i odmiennego zastosowania metodologii w pracy z grupami męskimi i żeńskimi w ramach systemu penitencjarnego w Polsce poprowadzi Martyna Dębowska.

Aby obejrzeć film ze spotkania, kliknij w obrazek  –>>

BIO:

Agnieszka Bresler – aktorka, reżyserka i pedagożka teatralna. Laureatka nagrody Miasta Wrocław 30 Kreatywnych Wrocławia w kategorii Sztuka/Design w roku 2018. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii oraz kierunku Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Przez wiele lat współtworzyła Fundację Jubilo.

Od 2016 prowadzi Kolektyw Kobietostan, który kieruje swoje artystyczne działania do kobiet wykluczonych społecznie, mieszkanek zakładów karnych czy schronisk dla bezdomnych kobiet. Za dwie z produkcji Kolektywu – monodramu „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę” oraz spektaklu „Maria K.” z udziałem kobiet z Zakładu Karnego w Krzywańcu – otrzymała w 2019 roku nominację do nagrody WARTO Gazety Wyborczej.

 Martyna Dębowska
– literaturoznawczyni, dramaturżka, autorka tekstów. W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzi teoria literatury, szeroko rozumiana krytyka feministyczna i genderowa oraz współczesna filozofia francuska. Zawodowo managerka i producentka teatralna. Od 2018 r. współpracuje z wrocławską Fundacją Jubilo, gdzie koordynuje i rozlicza projekty teatralne przeciwko wykluczeniu społecznemu, w tym projekt „Odkluczanie” realizowany od wielu lat z osadzonymi w ZK nr 1 we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Grotowskiego.

Martyna była również odpowiedzialna za produkcję spektaklu „Kain”, którego premiera odbyła się w marcu 2019 r., a także za dramaturgię do spektaklu „Po drugiej stronie: koncert na fortepian i ciszę” (Premiera w grudniu 2019 w Instytucie Grotowskiego). Od 2019 r. członkini Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan.


Spotkanie III: „Teatr więzienny w Polsce”

Trzecie spotkanie z cyklu będzie poświęcone ogólnej sytuacji teatru w więzieniu w Polsce. Magdalena Hasiuk, badaczka naukowa z Instytutu Sztuki PAN, przeprowadzi rozmowę z Adamem Szymurą i Jerzym Majdą, praktykami teatralnymi, realizującymi swoje działania w więzieniach w Gliwicach i Kwidzynie. Głównym przedmiotem dyskusji będą metodologie pracy zaproszonych gości i porównanie ich postaw wobec zagadnienia teatru w więzieniu.

Aby obejrzeć film ze spotkania, kliknij w obrazek  –>>

 

BIO:

Magdalena Hasiuk – autorka artykułów naukowych, szkiców krytycznych i recenzji poświęconych także pracy teatralnej prowadzonej w polskich więzieniach, opublikowanych w tomach zbiorowych oraz periodykach polskich i zagranicznych. Tłumaczka książki Jacques’a Lecoqa „Ciało poetyckie”. Obecnie wraz z zespołem realizuje projekt badawczy poświęcony Teatr Węgajty finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Pracuje w Instytut Sztuki PAN w Warszawie. Autorka książek takich jak np: „Okrutnie dziwna strona świata” i „Wokół teatru więziennego”.

 Adam Szymura
– wychowawca w Areszcie Śledczym w Gliwicach, autor sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży, laureat kilku nagród poetyckich oraz teatralnych. Nasz rozmówca w latach 1989 – 2005 pracował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach jako realizator dźwięku. W roku 1996 r. założył własną scenę teatralną; Autorski Teatr Batis z siedzibą w Katowicach, która w 2006 zakończyła swoją działalność. 15.03.2006 roku wstąpił do Służby Więziennej.

Jerzy Majda od 16 lat prowadzi własną grupę teatralną Grupa Teatralna Jerzego Majdy – jako autor scenariuszy wszystkich spektakli i reżyser. W tym czasie grupa wystawiła około 200 spektakli, od Stegnę nad morzem, po Jaworzno na Śląsku; od Kartuz na zachodzie, po Pasłęk na wschodzie. Jerzy Majda jest też autorem 4 słuchowisk radiowych i 2 książek. Od 4 lat, w ramach wolontariatu, prowadzi Grupę Teatralną KOREKTOR w kwidzyńskim Zakładzie Karnym. W 2018, KOREKTOR zajął III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej, a rok później ten konkurs wygrał.


Spotkanie IV: „„Resocjalizacja – co to oznacza”

Czwarte spotkanie w ramach cyklu, moderowane przez Magdalenę Hasiuk (Instytut Sztuki PAN), będzie się koncentrować na słowie „Resocjalizacja”. Czy definicja tego słowa jest wystarczająco jasna? Czy należy ją rozszerzyć bądź przedefiniować? Uczestnikiem rozmowy z badaczką będzie Grzegorz Miśta, pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Stowarzyszenie Frontis i specjalista w tej dziedzinie oraz Małgorzata Tyrakowska, emerytowana wychowawczyni w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

Aby obejrzeć film ze spotkania, kliknij w obrazek  –>>

BIO:

Magdalena Hasiuk – autorka artykułów naukowych, szkiców krytycznych i recenzji poświęconych także pracy teatralnej prowadzonej w polskich więzieniach, opublikowanych w tomach zbiorowych oraz periodykach polskich i zagranicznych. Tłumaczka książki Jacques’a Lecoqa „Ciało poetyckie”. Obecnie wraz z zespołem realizuje projekt badawczy poświęcony Teatr Węgajty finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Pracuje w Instytut Sztuki PAN w Warszawie. Autorka książek takich jak np: „Okrutnie dziwna strona świata” i „Wokół teatru więziennego”.

Małgorzata Tyrakowska – pracowała m.in. jako wychowawczyni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy. W późniejszym etapie podjęła służbę w Areszcie Śledczym w Poznaniu na stanowisku wychowawcy w Dziale Penitencjarnym. W różnych etapach pracy pełniła obowiązki wychowawcy w oddziale mieszkalnym, wychowawcy do spraw postpenitencjarnych i wychowawcy do spraw kulturalno – oświatowych. Od stycznia 2020 roku przebywa na emeryturze.


Grzegosz Miśta – pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Wiceprezes Zarządu SKS Frontis, współzałożyciel i redaktor portalu kurator.info i Portalu Pomocy Postpenitencjarnej Codalej.info, współautor projektów Włączamy kulturę, Okno na świat i Otwarta Akademia Kuratora Społecznego, pomysłodawca i współzałożyciel Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, sekretarz prezydium Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w latach 2015-2019, organizator konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec.

Promotor kary ograniczenia wolności, sprawiedliwości naprawczej, dialogu motywującego. Jeden z koordynatorów w międzynarodowym projekcie Restorative Justice Strategies for change (2018-2022). W 2016 r. odznaczony Brązowym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”. Pasjonat muzyki, turystyki górskiej i psów rasy border collie.


Spotkanie V: „Perspektywy międzynarodowe”

Ostatnie spotkanie w ramach programu skieruje dialog wokół teatru w więzieniu na perspektywę międzynarodową. Martina Storani, nauczycielka akademicka z Università La Sapienza di Roma, będzie moderować i prowadzić rozmowę z Stefano Té, dyrektorem włoskiej grupy teatralnej Teatro dei Venti i z Diegiem Pileggim, dyrektorem artystycznym Fundacji Jubilo, na temat ich podejścia do kwestii tworzenia teatru w środowisku więziennym oraz ich partnerskiej współpracy w ramach europejskiego projektu Freeway, współfinansowanego ze środków Creative Europe.

Aby obejrzeć film ze spotkania, kliknij w obrazek  –>>BIO:

Stefano Tè – reżyser, dyrektor artystyczny i trener teatralny. W 2005 roku założył Teatro Dei Venti w Modenie. Swoje produkcje prezentował we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Anglii, Polsce, Chorwacji, Serbii, Rumunii, Litwie, Czarnogórze, Argentynie, Tajwanie, Indiach. Od 2006 r. prowadzi projekty teatralne i zajmuje się produkcją spektakli w więzieniu Castelfranco Emilia. Od 2012 roku jest dyrektorem artystycznym Trasparenze > Festival e Residenze Teatrali, projektu zwiększającego zanieczyszczenie współczesnej sceny w odniesieniu do nowych przestrzeni i przekrojowej publiczności. W latach 2017 i 2018 przeprowadził teatralny projekt szkoleniowy z udziałem osób ubiegających się o azyl. który w 2018 roku wygrał konkurs „MigrArti”. W 2019 roku zadebiutował spektaklem Moby Dick, punktem wyjścia jego poszukiwań artystycznych, poświęconych teatrowi silnie zakorzenionemu w przestrzeni miejskiej.

Martina Storani – rozpoczęła studia w zakresie literatury, muzyki i sztuki scenicznej na Uniwersytecie im. Macerata, gdzie uzyskała tytuł licencjata w 2011 roku. Później uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra na kierunku „przedstawienie teatralne” na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie w 2015 roku. W trakcie studiów zbliżyła się do świata Teatru Społecznego, a w szczególności do Teatru Więziennego. Jej praca dotyczyła wtedy pionierskich doświadczeń teatralnych prowadzanych z byłymi więziennymi aktorami w Rzymie przez reżyserkę Valentinę Esposito. Od 2014 roku rozpoczęła współpracę z towarzystwem kulturalnym Fort Apache i Kino Teatro, założone przez Esposito. W 2018 roku rozpoczęła współpracę z Diego Pileggi i Fundacją Jubilo.

This image has an empty alt attribute; its file name is 105011698_3165567943465770_6932023991177283708_o-1-300x158.jpg
Diego Pileggi – jest włoskim aktorem i reżyserem. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo, a także w szkoleniu artystów i reżyserów.


 

Cykl spotkań z ekspertami jest realizowany w ramach projektu „Odkluczanie: Teatr w więzieniu”, który został dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminę Wrocław.