Spotkania z ekspertami

Home/Spotkania z ekspertami

 


Fundacja Jubilo ma przyjemność przedstawić program Odkluczanie: Teatr w więzieniu – Spotkania z ekspertami, stanowiący cykl spotkań online wokół zagadnień związanych z teatrem w więzieniu. Każde ze spotkań będzie miało swój temat przewodni, omawiany przez moderatorki spotkania i zaproszonych gości.

Celem programu jest przybliżenie szerszej publiczności zagadnienia teatru w więzieniu, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Ponadto pogłębienie wiedzy dotyczącej realiów, które od wielu lat kształtują zawodową działalność teatralną w ramach systemów penitencjarnych w Polsce i za granicą, a także zainicjowanie szerszej dyskusji z przedstawicielami środowisk akademickich i praktykami związanymi z systemem penitencjarnym na temat efektów programów artystycznych i kulturalnych realizowanych w zakładach karnych.

Harmonogram:

Spotkanie I: „Odkluczanie a proces teatralny”
https://www.facebook.com/events/265248111406802/

Spotkanie II: „Teatr więzienny jako narzędzie walki ze stereotypem płciowym
https://www.facebook.com/events/3055414267876384/

Spotkanie III: „Teatr więzienny w Polsce”
https://www.facebook.com/events/625521115020854/

Spotkanie IV: „Resocjalizacja: co to znaczy?”
https://www.facebook.com/events/305983443894432/

Spotkanie V: „Perspektywy międzynarodowe”
https://www.facebook.com/events/714327699332666/


Spotkanie I: „Odkluczanie a proces teatralny”

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu poświęcone zostanie zagadnieniu procesu teatralnego. W rozmowie prowadzonej przez Magdalenę Mosteanu, nauczycielkę akademicką z University of Reading, Diego Pileggi, reżyser spektaklu Kain, wypowie się na temat doświadczeń związanych z realizacją spektaklu Kain, ostatniej produkcji Fundacji Jubilo w ramach projektu „Odkluczanie”.

Aby obejrzeć film ze spotkania, kliknij w obrazek  –>>

BIO:

Diego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo, a także w szkoleniu artystów i reżyserów.Magdalena Mostenau
 – doktorantka i wykładowca na University of Reading (Wielka Brytania), badaczka teatru między-kulturowego z wykształceniem w dziedzinach antropologii teatru, treningu aktora oraz teatru kooperacyjnego. Szczególnie zainteresowana zjawiskami między-kulturowymi oraz migracją, badaniami jakościowymi i teatrem stosowanym. Od roku 2014 zamieszkała w Londynie gdzie ukończyła MA in Collaborative Theatre Making (Coventry University, 2017).

Autorka projektu badawczego Easy As Pie anagżującego metody teatralne, storytelling i mindfulness jako formy badań społecznych, współautorka projektu badawczego Arrival Lounge by Peeling Onions with Granny. Przed wyjazdem z Polski, w latach 2011-2014 Magdalena pracowała jako asystent reżysera oraz aktorka w Teatrze Powszechnym w Radomiu, Teatrze Polskim w Warszawie, Operze Bałtyckiej w Gdańsku i Teatrze Wybrzeże w Gdańsku

 


Spotkanie II: „Teatr więzienny jako narzędzie walki ze stereotypem płciowym”

Drugie spotkanie z cyklu będzie dotyczyło działalności teatralnej w
środowisku więziennym Agnieszki Bresler, liderki Kolektywu Kobietostan i współtwórczyni realizowanego przez Fundację Jubilo projektu „Odkluczanie”. Rozmowę z Agnieszką Bresler na temat jej sposobu pracy i odmiennego zastosowania metodologii w pracy z grupami męskimi i żeńskimi w ramach systemu penitencjarnego w Polsce poprowadzi Martyna Dębowska.

Aby obejrzeć film ze spotkania, kliknij w obrazek  –>>

BIO:

Agnieszka Bresler – aktorka, reżyserka i pedagożka teatralna. Laureatka nagrody Miasta Wrocław 30 Kreatywnych Wrocławia w kategorii Sztuka/Design w roku 2018. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii oraz kierunku Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Przez wiele lat współtworzyła Fundację Jubilo.

Od 2016 prowadzi Kolektyw Kobietostan, który kieruje swoje artystyczne działania do kobiet wykluczonych społecznie, mieszkanek zakładów karnych czy schronisk dla bezdomnych kobiet. Za dwie z produkcji Kolektywu – monodramu „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę” oraz spektaklu „Maria K.” z udziałem kobiet z Zakładu Karnego w Krzywańcu – otrzymała w 2019 roku nominację do nagrody WARTO Gazety Wyborczej.

 Martyna Dębowska
– literaturoznawczyni, dramaturżka, autorka tekstów. W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzi teoria literatury, szeroko rozumiana krytyka feministyczna i genderowa oraz współczesna filozofia francuska. Zawodowo managerka i producentka teatralna. Od 2018 r. współpracuje z wrocławską Fundacją Jubilo, gdzie koordynuje i rozlicza projekty teatralne przeciwko wykluczeniu społecznemu, w tym projekt „Odkluczanie” realizowany od wielu lat z osadzonymi w ZK nr 1 we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Grotowskiego.

Martyna była również odpowiedzialna za produkcję spektaklu „Kain”, którego premiera odbyła się w marcu 2019 r., a także za dramaturgię do spektaklu „Po drugiej stronie: koncert na fortepian i ciszę” (Premiera w grudniu 2019 w Instytucie Grotowskiego). Od 2019 r. członkini Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan.


Spotkanie III: „Teatr więzienny w Polsce”

Trzecie spotkanie z cyklu będzie poświęcone ogólnej sytuacji teatru w więzieniu w Polsce. Magdalena Hasiuk, badaczka naukowa z Instytutu Sztuki PAN, przeprowadzi rozmowę z Adamem Szymurą i Jerzym Majdą, praktykami teatralnymi, realizującymi swoje działania w więzieniach w Gliwicach i Kwidzynie. Głównym przedmiotem dyskusji będą metodologie pracy zaproszonych gości i porównanie ich postaw wobec zagadnienia teatru w więzieniu.

Aby obejrzeć film ze spotkania, kliknij w obrazek  –>>

 

BIO:

Magdalena Hasiuk – autorka artykułów naukowych, szkiców krytycznych i recenzji poświęconych także pracy teatralnej prowadzonej w polskich więzieniach, opublikowanych w tomach zbiorowych oraz periodykach polskich i zagranicznych. Tłumaczka książki Jacques’a Lecoqa „Ciało poetyckie”. Obecnie wraz z zespołem realizuje projekt badawczy poświęcony Teatr Węgajty finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Pracuje w Instytut Sztuki PAN w Warszawie. Autorka książek takich jak np: „Okrutnie dziwna strona świata” i „Wokół teatru więziennego”.

 Adam Szymura
– wychowawca w Areszcie Śledczym w Gliwicach, autor sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży, laureat kilku nagród poetyckich oraz teatralnych. Nasz rozmówca w latach 1989 – 2005 pracował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach jako realizator dźwięku. W roku 1996 r. założył własną scenę teatralną; Autorski Teatr Batis z siedzibą w Katowicach, która w 2006 zakończyła swoją działalność. 15.03.2006 roku wstąpił do Służby Więziennej.

Jerzy Majda od 16 lat prowadzi własną grupę teatralną Grupa Teatralna Jerzego Majdy – jako autor scenariuszy wszystkich spektakli i reżyser. W tym czasie grupa wystawiła około 200 spektakli, od Stegnę nad morzem, po Jaworzno na Śląsku; od Kartuz na zachodzie, po Pasłęk na wschodzie. Jerzy Majda jest też autorem 4 słuchowisk radiowych i 2 książek. Od 4 lat, w ramach wolontariatu, prowadzi Grupę Teatralną KOREKTOR w kwidzyńskim Zakładzie Karnym. W 2018, KOREKTOR zajął III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej, a rok później ten konkurs wygrał.


Cykl spotkań z ekspertami jest realizowany w ramach projektu „Odkluczanie: Teatr w więzieniu”, który został dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminę Wrocław.