Od początku realizacji działań w ramach projektu FREEWAY Fundacja Jubilo podkreślała ważną rolę aktywnego zaangażowania słuchaczy w przezwyciężaniu uprzedzeń do środowiska więziennego, jednocześnie podejmując próbę zbudowania więzi między widownią a system więziennictwa, ponieważ zwykłym ludziom bardzo trudno jest nawiązać kontakt z tą instytucją. W tym celu stworzyliśmy w social mediach akcję, w ramach której osoby zainteresowane projektem mogły publikować na Facebooku i Instagramie swoje zdjęcia z hasłem #jubiloactiveaudience. Był to pierwszy krok do stworzenia przestrzeni, w której publiczność „z zewnątrz” mogłaby się spotkać i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu projektu poprzez zaangażowanie w wirtualną sferę.

Fundacja Jubilo przeprowadziła również cykl dyskusji online Odkluczanie: Teatr w więzieniu – Spotkania z ekspertami związanych z tematyką teatru w więzieniu. Celem programu była edukacja szerszej publiczności na temat teatru więziennego w wymiarze krajowym i międzynarodowym, pogłębienie wiedzy o realiach, które od wielu lat kształtują profesjonalną praktykę teatralną w ramach systemów penitencjarnych w Polsce i za granicą, a także stymulacja szerszej dyskusji z naukowcami i praktykami związanymi z systemem penitencjarnym na temat wpływu programów artystycznych i kulturalnych w więzieniach.

Kolejnym krokiem naszej kampanii #jubiloactiveaudience był cykl publikacji gromadzących teksty ukazujące naukowe, akademickie i artystyczne spojrzenie na metodologię działań Fundacji Jubilo na polu teatru w więzieniu i jej projekt „Odkluczanie” we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. Był to pierwszy etap zeroko zakrojonych badań dokumentujących i analizujących przebieg procesu teatralno-resocjalizacyjnego podjętego wspólnie z grupą osadzonych Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu.

Ponadto wspólnie z grupą operatorów teatralnych stworzyliśmy serię wideo wypowiedzi, w ramach której opisali oni swoje doświadczenia związane ze współpracą z Jubilo. Głównym celem tej akcji było uwrażliwienie na temat teatru w więzieniu i zachęcenie szerszej publiczności do dyskusji na ten temat. W ramach serii wideokonferencji #jubiloactiveaudience Jubilo opublikowało wypowiedzi Emily Thiel, Magdaleny Mosteanu, Mai Renn i Zuzanny Dobrzańskiej, w których omawiają m.in. co oznacza dla nich łączenie pracy artystycznej i społecznej oraz swoje doświadczenia po przekroczeniu murów wrocławskiego więzienia z fundacją.

 Strona projektu: https://www.freewayproject.euPartnerzy projektu: Teatro dei Venti, aufBruch, UPSDA.
Sfinansowano ze środków Creative Europe oraz Gminy Wrocław.