W 2021 roku Fundacja Jubilo realizuje na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy projekt Odkluczanie, w którym uczestniczą mężczyźni osadzeni na oddziałach typu zamkniętego i półotwartego. Stanowi on odpowiedź na problem wykluczenia i marginalizacji więźniów przez społeczeństwo. W ramach warsztatów prowadzonych przez zespół Jubilo oraz przygotowywanych spektakli osadzeni mają szansę rozwijać swoją artystyczną świadomość, a także podnosić kompetencje społeczne i teatralne.

W projekt, obok reżyserów, aktorów i pedagogów teatralnych zaangażowani są naukowcy, kuratorzy sądowi oraz wychowawcy. Oprócz artystycznej interwencji stawia on sobie bowiem za cel wspieranie osadzonych w procesie readaptacji społecznej, a także podjęcie wspólnego dialogu ze środowiskami: teatralnym, akademickim oraz kuratorskim i zbudowanie porozumienia pomiędzy osadzonymi a środowiskiem zewnętrznym.

W tym roku zwieńczeniem projektu „Odkluczanie” będzie instalacja performatywna pt. „OD[G]RODZENIE”. Finał projektu odbędzie się 15 i 16 grudnia w przestrzeni MiserArt we Wrocławiu. 

Prowadzenie projektu: Diego Pileggi
Manager projektu: Anna Cłapińska
Współpraca artystyczna – Aleksandra Gronowska
Scenografia –
Katarzyna Pieniawska
 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Film Dokumentalny Odkluczanie

Warsztaty Teatralne

Zdjęcia: Simona Sala