TRYPTYK MISERART – STREFA KULTURY W LABIRYNCIE WYKLUCZENIA

OTWARCIE PRZESTRZENI MISERART, 15 października 2014, godz. 17.00
ul. Cybulskiego 35a, Wrocław

​Projekt MiserArt zakładał zaadaptowanie i otwarcie nowej przestrzeni działań artystycznych na wrocławskim Nadodrzu przy ulicy Cybulskiego 35A. Miejsce to zostało przygotowane do otwarcia wspólną pracą osób bezdomnych oraz uczniów i studentów dolnośląskich uczelni.
W ramach projektu aktorzy Fundacji Jubilo prowadzili warsztaty teatralne w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego dla trzech grup warsztatowych: bezdomnych mężczyzn przebywających na terenie Schroniska w Szczodrem, kobiet w trudnej sytuacji życiowej oraz studentów wrocławskich uczelni.
Prowadzone warsztaty stanowiły wypełnienie realizowanej przez zespół Jubilo misji stworzenia przestrzeni dialogu i wzajemnego zrozumienia, zbudowania płaszczyzny spotkania i wymiany doświadczeń poprzez teatralny język muzyki i tańca, otwartej dla wszystkich społeczności Wrocławia. W ramach warsztatów przygotowane zostało „Poruszenie Teatralne -­ Wolność. Siła. Miłość”, które uczestnicy warsztatów zaprezentowali przed publicznością w dniu otwarcia przestrzeni 15 października 2014.

Projekt przeprowadzony we współpracy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, Parlamentem Młodzieży Wrocławia, Fundacją Homo Sacer oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta ­ Koło Wrocławskie.


Zdjęcia: Sylwia Paprzycka