workshop 02-2015

Kobietostan to projekt o kobietach i dla kobiet, tworzony przez kobiety w odpowiedzi na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych. Kobietostan to stan współczesnej kobiety, to mityczny Stan Kobiet, to kwiatostan kobiecego piękna. To wielowymiarowość kobiety i jej roli w społeczeństwie.

Projekt powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki Agnieszki Bresler, która od 2012 współtworzy i współprowadzi teatralne projekty Fundacji Jubilo, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kobietostan jest próbą stworzenia przestrzeni dla piękna kobiety wykluczonej, piękna nierzadko wypieranego przez nią samą, niedostrzeganego przez jej otoczenie, piękna ukrytego, piękna wymagającego zgłębienia i odkrycia. Projekt wyraża naglącą potrzebę poznania i ukazania kobiety wykluczonej we współczesnej perspektywie kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia.

Kobietostan podejmuje te tematy poprzez bezpośrednią pracę i artystyczny dialog z przedstawicielkami najbardziej ubezwłasnowolnionych grup kobiecych: kobietami cierpiącymi na depresję, ofiarami przemocy domowej, więźniarkami oraz kobietami bezdomnymi. Spotkania te odbywają się w ich własnych przestrzeniach, czyli miejscach społecznego wykluczenia: zakładzie karnym, schronisku dla bezdomnych czy środowiskowym domu samopomocy.


2016: edycja pilotażowa

W 2016 Kobietostan zwyciężył 4. edycję Konkursu dla NGO i spółdzielni socjalnych na realizację rezydencji artystycznej w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro. Do współpracy przy projekcie Agnieszka zaprosiła włoską reżyserkę mieszkającą w Londynie, Irene Ros, która od wielu lat żywo interesuje się i tworzy w tematyce równouprawnienia i roli kobiety, oraz wrocławską fotografkę Magdalenę Mądrą.

Artystki na przestrzeni dwóch tygodni odbyły cykl spotkań i warsztatów w dwóch miejscach – Żeńskim Areszcie Śledczym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu oraz Schronisku św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek z Dziećmi. Ich zwieńczeniem była po-warsztatowa instalacja artystyczna zaprezentowana 4 grudnia 2016 w Barbarze.

Projekt realizowany był w ramach programu Rezydencji Artystycznych A-i- R Wro będącego częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Program Rezydencji Artystycznych A-i- R Wro został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.


2017: KOBIETOSTAN

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie edycją pilotażową Fundacja Jubilo podjęła się realizacji pełnowymiarowego programu projektu w roku 2017. Do współpracy przy tegorocznej edycji autorka projektu zaprosiła reżyserkę teatralną Joannę Lewicką, dramaturżkę Magdalenę Mróz oraz fotografkę Paulinę Annę Galanciak.

W lipcu i sierpniu br. artystki przeprowadziły cykl spotkań i warsztatów w czterech miejscach – Żeńskim Areszcie Śledczym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Schronisku św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz Fundacji Opieka i Troska. Działania z podopiecznymi tych placówek stanowić będą dla artystek punkt wyjścia do napisania autorskiego scenariusza, inspirowanego spotkaniami i badaniem stanu kobiety we współczesnym świecie. Pierwsze prezentacje będą miały miejsce w drugiej połowie listopada we wszystkich placówkach, z których artystki czerpały inspirację i gdzie prowadziły rozmowy. Otwarte czytanie performatywne odbędzie się 19 listopada 2017 w Klubie PROZA.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017.


pl-kolor

towarzystwo-brata-alberta
sluzba-wiezienna

Zdjęcia: Paulina Anna Galanciak


Zdjęcia: Magdalena Mądra


Zdjęcia: Magdalena Mądra