Odkluczanie: Teatr w Więzieniu


Od 2014 roku Fundacja Jubilo realizuje na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu projekt Odkluczanie, w którym uczestniczą mężczyźni osadzeni na oddziałach typu zamkniętego i półotwartego. Stanowi on odpowiedź na problem wykluczenia i marginalizacji więźniów przez społeczeństwo. W ramach warsztatów prowadzonych przez zespół Jubilo oraz przygotowywanych spektakli osadzeni mają szansę rozwijać swoją artystyczną świadomość, a także podnosić kompetencje społeczne i teatralne.

W 2017 r. spektakl Odzwierciedlenie [reż. Agnieszka Bresler, Diego Pileggi, Simona Sala, 2015] zajął pierwsze miejsce na IV Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz otrzymał nagrodę główną XXVI. Ogólnopolskiego i XIV. Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie.

W projekt, obok reżyserów, aktorów i pedagogów teatralnych zaangażowani są naukowcy, kuratorzy sądowi oraz wychowawcy. Oprócz artystycznej interwencji stawia on sobie bowiem za cel wspieranie osadzonych w procesie readaptacji społecznej, a także podjęcie wspólnego dialogu ze środowiskami: teatralnym, akademickim oraz kuratorskim i zbudowanie porozumienia pomiędzy osadzonymi a środowiskiem zewnętrznym.

W 2018 roku na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu została oficjalnie otwarta Scena na Kleczkowskiej – profesjonalna przestrzeń teatralna, którą odremontowano i wyposażono w system oświetleniowy i nagłaśniający poprzez wspólną pracę osadzonych i zespołu Jubilo. Projekt Odkluczanie jest jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w Europie, tworzących i promujących na szeroką skalę teatr w więzieniu. Od wielu lat jest on dofinansowany ze środków Gminy Wrocław oraz realizowany przy wsparciu Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Prowadzenie projektu: Diego Pileggi
Manager projektu: Martyna Dębowska
Współpraca artystyczna – Agnieszka Bresler
Scenografia –
Katarzyna Pieniawska
Doktorantka – Martina Storani 
Kostiumy – Katarzyna Gierczyk 
Film – Jakub Klawikowski
Zdjęcia – Paulina Anna Galanciak, Maciej Zakrzewski, Michał Dzierza 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Wrocław 


Film Dokumentalny Odkluczanie

Odzwierciedlenie w Teatrze Polskim w Poznaniu
Zdęcia: Maciej Zakrzewski

Odzwierciedlenie – Premiera spektaklu

Zdęcia: Marcin Maziej, Rita Baum nr 38 „Wykluczenie”

Warsztaty Teatralne

Zdjęcia: Simona Sala