Po drugiej stronie

Występują: Alessia Romano, Marek Idzikowski, Michał Murawski

Reżyseria: Diego Pileggi

Dramaturgia: obsada aktorska (teksty własne); wywiady (m.in. z uchodźcami ); „Sonaty do Orfeusza” II, 29 Rainera Marii Rilkego; fragmenty „Obrażanie Publiczności” Petera Handkego; „Świat” Marcina Świetlickiego

Wideo i dźwięk: Aleksandra Gronowska

Światła: Diego Pileggi

Scenografia i kostiumy: Katarzyna Pieniawska

Produkcja: Fundacja Jubilo

Koordynacja: Nina Ptak
Komunikacja i promocja: Diana Wolińska

Języki: angielski, polski, paszto i farsi, z napisami w językach polskim i angielskim

Czas trwania: 60 min

Premiera spektaklu:
26, 27 listopada 2021 roku
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Więcej informacji: https://bit.ly/3nXx7FD„Po Drugiej Stronie” jest kolejnym krokiem w trzyletnich badaniach Fundacji Jubilo nad tematami wolności I odosobnienia. W jaki sposób my, artyści, możemy stać się aktywnymi świadkami spotkań (np. z migrantami, za murami więzień) i poprzez narzędzia performatywne przekształcić tematy, historie, twarze napotkane podczas tej podróży tak, aby przemówiły do szerszej publiczności? Badania rozpoczęły się od zakwestionowania tematu „osobistych więzień”. Więzienia, które nie jest już postrzegane jako narzucone z zewnątrz, przez kogoś innego (np. instytucje publiczne), ale jako często nieuświadomione ograniczenie, które sami sobie narzucamy, nie zdając sobie sprawy ze społecznych uwarunkowań i „wdruków” kulturowych. Wychodząc od wymiaru indywidualnego, otworzyliśmy naszą obserwację na szerszy horyzont, kontekstualizując nasze pytania o aktualną kondycję społeczeństwa. Z jednej strony obserwujemy świat z jasno określonymi granicami, w którym narasta konflikt, a separacja jest odpowiedzią. Z drugiej strony, widzimy nieustanną potrzebę poszukiwania relacji, otwierania możliwości i poszukiwania autentycznego dialogu między jedną osobą a drugą.

Materiał tekstowy i tematyczny prezentowany w spektaklu pochodzi z różnych źródeł, m.in. z materiałów zebranych w wywiadach, źródeł literackich oraz tekstów napisanych przez samych wykonawców. Jako teatralni badacze, rozwijaliśmy naszą pracę od płaszczyzny mikroskopowej do makroskopowej, używając materiałów wideo i elementów instalacji jako soczewek, które pomagają nam coraz bardziej definiować sedno tematu i jego reperkusje w naszym codziennym życiu.

Tytuł nie powinien być interpretowany jako definicja. Zamiast tego, powinien być postrzegany jako pytanie, sugestia kierunku, dynamika żywej zmiany – zarówno w świecie zewnętrznym, jak i w nas samych.


Gdzie można zobaczyć spektakl?

Najbliższe spektakle:

3 i 4 września 2022 roku, godzina 19.15 – Wrocławski Teatr Współczesny

Więcej informacji: https://fb.me/e/2FqlexckE
Lub na stronie Teatru Współczesnego: >>klik<<


Spektakl powstał dzięki finansowaniu przez przez program OFF POLSKA, który realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.Photos: Maciej Zakrzewski