Fundacja Jubilo ogłasza nabór do programu treningowego w ramach projektu europejskiego “FREEWAY project – Free man walking, theater as a tool for detainees’ integration”, który realizujemy we współpracy z partnerami: Teatro Dei Venti (Włochy), aufBruch (Niemcy), UPSDA (Bułgaria).
 
Program treningowy Freeway jest skierowany do operatorów teatralnych oraz osób zainteresowanych aplikacją technik teatralnych w grupach narażonych na wykluczenie społeczne, ze szczególnym naciskiem na środowisko penitencjarne.
 
Terminy warsztatów:
18-20.06.2021
29-31.10.2021
 
Październikowa sesja odbędzie się w ramach pierwszego europejskiego festiwalu teatru w więzieniu „Granice”, organizowanego przez Fundację Jubilo w ramach projektu FREEWAY. Uczestnicy programu treningowego będą mogli wziąć bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. Program festiwalu opublikujemy już wkrótce.
Termin przesłania zgłoszeń: 4 czerwca 2021 r.
Warsztaty odbędą się we Wrocławiu, udział w treningu jest bezpłatny.
 
Do kogo?
Warsztat jest skierowany do operatorów teatralnych tj. aktorów/aktorek, reżyserów/reżyserek, performerów/performerek, twórców/twórczyń, animatorów/animatorek kultury, pedagogów/pedagożek, oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i doświadczenia w obszarze pracy teatralnej w więzieniu, a także w zakresie adaptowania technik teatralnych w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Czego oczekujemy od kandydatów/kandydatek?
– silnej motywacji do wykorzystywania technik teatralnych w pracy z grupami narażonymi na wykluczenie kulturalno-społeczne, takimi jak np. więźniowie/więźniarki, osoby z niepełnosprawnościami, osoby dotknięte kryzysem bezdomności, młodzież z ośrodków resocjalizacyjnych, grupy mniejszościowe
– wrażliwości społecznej
– umiejętności radzenia sobie ze stresem
– doświadczenia w pracy w środowisku teatralnym
– znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie pracą w środowisku więziennym.
 
Elementy techniczne treningu:
• dynamika grupy/praca zespołowa
• świadomość fizyczna i przestrzenna
• ćwiczenia na zaufanie
• słuchanie i relacja
• rytm i relacja
• ćwiczenia partnerskie
• zapoznanie się z metodologią Jubilo
• proponowanie i prowadzenie ćwiczeń osobistych
 
Nabór:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: koordynator@jubiloproject.com do dnia 4 czerwca. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę pomiędzy 7-11.06.2021 r. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
UWAGA! O ewentualnych zmianach terminu realizacji w związku z aktualną sytuacją pandemiczną będziemy informować osoby zainteresowane na bieżąco.

Z osobami chcącymi wziąć udział w warsztatach przeprowadzimy rozmowy on-line, lub na żywo w naszym wrocławskim biurze.
 


Partnerzy projektu: Teatro dei Venti, aufBruch, UPSDA.
Sfinansowano ze środków Creative Europe oraz Gminy Wrocław.