Opis publikacji
Publikacja jest zbiorem tekstów ukazujących perspektywę naukową, akademicką oraz artystyczną dotyczącą metodologii prowadzonych działań przez Fundację Jubilo w obszarze teatru w więzieniu oraz realizowanego przezeń projektu „Odkluczanie” we współpracy z Instytutem Grotowskiego. Stanowi ona pierwszy krok w ramach prowadzonych szeroko zakrojonych badań dokumentujących i analizujących przebieg procesu teatralnego i resocjalizacyjnego podjętego wraz z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Prezentowane teksty zostały stworzone jako część tegorocznej edycji projektu „Odkluczanie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zebrane publikacje dostępne są w linku poniżej. Klikając w niego można pobrać plik PDF z Publikacjami.

->Odkluczanie Publikacje 2021

O projekcie „Odkluczanie”
Projekt „Odkluczanie” – to kontynuacja trwającego od ośmiu lat projektu teatralnego realizowanego przez Fundację Jubilo we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie i podniesienie potencjału podmiotów aktywnych w sektorze kulturalnym i społecznym, realizujących działania teatralne w środowiskach wykluczonych, w tym zakładach karnych, w szczególności poprzez bezpośrednie doświadczenie edukacyjne oraz wymianę wiedzy. Projekt promuje szeroko pojęty dostęp i uczestnictwo w kulturze, aktywną resocjalizację poprzez sztukę oraz walkę ze stereotypami i wykluczeniem społecznym.


Biogramy autorek i autorów:

Magda Podsiadły Dziennikarka działu kultury wrocławskiej Gazety Wyborczej (od 1990, współtworzyła dział i szefowała mu prawie przez dekadę), dziś freelancer, współpracuje z GW. Dzieciństwo spędziła w Afryce Zachodniej (Konakry, Gwinea), absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, otworzyła przewód doktorski w 2019 na IAE PAN w Warszawie. Interesuje ją teatr i kino Afryki frankofońskiej i kultura tradycyjnych grup etnicznych Afryki Zachodniej (współpracowała z Brave Festiwal we Wrocławiu, programowała grupy tancerzy tradycyjnych z Nigru). Poza działalnością dziennikarską zajmuje się także fotografią reportażową. Ma na koncie kilkanaście wystaw indywidualnych, m.in. w galerii BWA Awangarda, Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu i Muzeum Narodowym w Szczecinie. Wszystkie poświęcone były codziennemu życiu i obyczajom ludzi w krajach Afryki .

Martina Storani – Nauczycielka akademicka, doktorantka na Universita La Sapienza di Roma. Martina rozpoczęła studia w zakresie literatury, muzyki i sztuki scenicznej na Uniwersytecie im. Macerata, gdzie uzyskała tytuł licencjata w 2011 roku. Później uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra na kierunku „przedstawienie teatralne” na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie w 2015 roku. W trakcie studiów zbliżyła się do świata Teatru Społecznego, a w szczególności do Teatru Więziennego. Jej praca dotyczyła wtedy pionierskich doświadczeń teatralnych prowadzanych z byłymi więziennymi aktorami w Rzymie przez reżyserkę Valentinę Esposito. Od 2014 roku rozpoczęła współpracę z towarzystwem kulturalnym Fort Apache i Kino Teatro, założone przez Esposito. W 2018 roku rozpoczęła współpracę z Diego Pileggi i Fundacją Jubilo.

kpt. Adam Szymura – Wychowawca w Areszcie Śledczym w Gliwicach, autor sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży, laureat kilku nagród poetyckich oraz teatralnych.
Adam Szymura w latach 1989 – 2005 pracował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach jako realizator dźwięku. W roku 1996 r. założył własną scenę teatralną; Autorski Teatr Batis z siedzibą w Katowicach, która w 2006 zakończyła swoją działalność. W tym samym roku wstąpił do Służby Więziennej.
W 2007 roku założył Teatr Bez Nazwy, który rok później zadebiutował w V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu, gdzie jury przyznało gliwickiej grupie teatralnej III miejsce. Od momentu powstania teatru, w zajęciach teatralnych udział wzięło już ponad 200 osadzonych, a 13 sztuk oscylujących wokół tematyki więziennej obejrzało dotychczas ponad 2 tysiące widzów.

Cykl publikacji jest realizowany w ramach projektu „Odkluczanie”, który został dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.