Program treningowy: Freeway, Open call

Home/Program treningowy: Freeway, Open call

Fundacja Jubilo ogłasza nabór do programu treningowego dla „theatre operators” w ramach projektu europejskiego: FREEWAY project – Free man walking, theater as a tool for detainees’ integration dofinansowego ze środków Creative Europe.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021 we współpracy z partnerami: Teatro Dei Venti (Włochy), aufBruch KUNST GEFÄNGNIS STADT (Niemcy), UPSDA – Обединени професионалисти за устойчиво развитие (Bułgaria).

Deadline na przesłanie zgłoszeń: 30 kwietnia 2020 r.
Udział w programie jest bezpłatny.

Do kogo?
Projekt skierowany do „theatre operators”, tj. aktorów/aktorek, reżyserów/reżyserek, performerów, twórców, kuratorów sądowych, animatorów kultury, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i doświadczenia w obszarze pracy teatralnej w więzieniu, a także w zakresie adaptowania technik teatralnych w różnych środowiskach społecznych.

Program treningowy:
Program będzie rozwijany w roku latach 2020/2021 i zostanie podzielony na bloki intensywnej pracy praktycznej wewnątrz w zakładzie karnym (36h) oraz na zewnątrz w sali teatralnej (6h). Oficjalny harmonogram projektu zostanie opublikowany po wyłonieniu grupy uczestników, która weźmie udział w projekcie.

Planowane terminy realizacji programu:
18-21.05.2020
15-18.06.2020
28.09-02.10.2020
Kwiecień/Maj 2021

UWAGA! O zmianach terminów realizacji program w związku z aktualną sytuacją będziemy informować osoby zainteresowane na bieżąco.

Z osobami chcącymi wziąć udział w warsztatach przeprowadzimy rozmowy on-line, poprzez Skype

Program będzie realizowany w dwóch głównych obszarach:

I. Sesje warsztatowe:
Wybrana grupa uczestników weźmie udział w sesjach praktycznych z członkami Fundacji Jubilo oraz osadzonymi w celu pogłębienia wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania technik teatralnych w środowisku społecznym.

Elementy techniczne warsztatów:
– dynamika grupy/praca zespołu
– świadomość fizyczna i przestrzenna
– akcja/reakcja
– ćwiczenia partnerskie

W trakcie rozwijanych sesji praktycznych uczestnicy będą mieli ponadto możliwość wzięcia udziału w części teoretycznej/panelu dyskusyjnym prowadzonym we współpracy z polskimi i międzynarodowymi badaczami i praktykami pracującymi w obszarze teatru więziennego.

II. Rezydencje artystyczne:
Wybrani w trakcie trwania procesu treningowego uczestnicy wezmą udział w międzynarodowej wymianie w trzech krajach partnerskich.
Program zakończy się czterema prezentacjami spektakli, podczas których uczestnicy będą mieli okazję do spotkania i wymiany doświadczeń nabytych podczas sesji warsztatowych. Udział w programie, transport i zakwaterowanie dla uczestników podczas rezydencji artystycznych jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków EACEA.

Nabór:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: office@jubiloproject.com do dnia 30 kwietnia. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę pomiędzy 1-7.05.2020 r. Ilość miejsc ograniczona (max.10 osób). Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Projekt dofinansowany ze środków Creative Europe i Gminy Wrocław oraz prowadzony we współpracy z Instytut Grotowskiego.

O projekcie FREEWAY:
Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie i podniesienie potencjału podmiotów aktywnych w sektorze kulturalnym i społecznym, realizujących działania teatralne w zakładach karnych, w szczególności poprzez bezpośrednie doświadczenie edukacyjne oraz wymianę wiedzy.
Na projekt składają się działania szkoleniowe bezpośrednio skierowane do organizatorów / reżyserów z partnerskich zespołów teatralnych, aktorów / osadzonych, realizatorów teatralnych, publiczności / przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, jak również realizacja warsztatów teatralnych, tworzenie i produkcja spektakli związanych wspólną tematyką.

Do głównych celów projektu należą:
1. wzmocnienie działalności teatralnej i produkcji artystycznej w zakładach karnych;
2. zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia działaczy teatralnych i społecznych;
3. rozwój publiczności;
4. wymiana dobrych praktyk na poziomie europejskim.

Projekt zakłada prezentację czterech spektakli (po jednym przez każdego z partnerów), stworzonych i zaprojektowanych w oparciu o wspólny motyw, który każdy zespół teatralny sformułuje i zrealizuje zgodnie z potrzebami i specyfiką swojej działalności w ramach systemu penitencjarnego.
Każdy z partnerów wyłoni maksymalnie 15 aktorów / osadzonych, którzy wejdą w skład grupy artystycznej. Relacje między ojcami i synami, dziedziczenie, przekazywanie wiedzy i emocji między pokoleniami to wspólny wątek, na podstawie którego zostanie przygotowany szkic scenariusza.