Od 2019 roku Fundacja Jubilo rozpoczęła realizację multilateralnego projektu FREEWAY: Free man walikng, theater as a tool for detainees’ integration. W projekcie finansowanym ze środków Creative Europe oraz Gminy Wrocław poza Fundacją Jubilo udział biorą jeszcze trzy partnerskie organizacje: Teatro dei Venti (Włochy), aufBruch (Niemcy) oraz UPSDA (Bulgaria). Działania w czterech krajach partnerskich będą realizowane do końca 2021 roku.

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie i podniesienie potencjału podmiotów aktywnych w sektorze kulturalnym i społecznym, realizujących działania teatralne w zakładach karnych, w szczególności poprzez bezpośrednie doświadczenie edukacyjne oraz wymianę wiedzy. Na projekt składają się działania szkoleniowe bezpośrednio skierowane do organizatorów / reżyserów z partnerskich zespołów teatralnych, aktorów / osadzonych, realizatorów teatralnych, publiczności / przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, jak również realizacja warsztatów teatralnych, tworzenie i produkcja spektakli związanych wspólną tematyką.

Do głównych celów projektu należą:

  1. wzmocnienie działalności teatralnej i produkcji artystycznej w zakładach karnych;
  2. zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia działaczy teatralnych i społecznych;
  3. rozwój publiczności;
  4. wymiana dobrych praktyk na poziomie europejskim.

Projekt zakłada prezentację czterech spektakli (po jednym przez każdego z partnerów), stworzonych i zaprojektowanych w oparciu o wspólny motyw, który każdy zespół teatralny sformułuje i zrealizuje zgodnie z potrzebami i specyfiką swojej działalności w ramach systemu penitencjarnego. Każdy z partnerów wyłoni maksymalnie 15 aktorów / osadzonych, którzy wejdą w skład grupy artystycznej. Relacje między ojcami i synami, dziedziczenie, przekazywanie wiedzy i emocji między pokoleniami to wspólny wątek, na podstawie którego zostanie przygotowany szkic scenariusza.

 

Strona projektu: https://www.freewayproject.eu



Partnerzy projektu: Teatro dei Venti, aufBruch, UPSDA.




Sfinansowano ze środków Creative Europe oraz Gminy Wrocław.