Odkluczanie/Publikacje


Opis publikacji
Publikacja jest zbiorem tekstów ukazujących perspektywę naukową, akademicką oraz artystyczną dotyczącą metodologii prowadzonych działań przez Fundację Jubilo w obszarze teatru w więzieniu oraz realizowanego przezeń projektu „Odkluczanie” we współpracy z Instytutem Grotowskiego. Stanowi ona pierwszy krok w ramach prowadzonych szeroko zakrojonych badań dokumentujących i analizujących przebieg procesu teatralnego i resocjalizacyjnego podjętego wraz z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Prezentowane teksty zostały stworzone jako część tegorocznej edycji projektu „Odkluczanie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Wrocław.


Harmonogram publikacji:
21.12.2020, g. 19:00 – Po co nam teatr w więzieniu? Refleksje na temat mojego spotkania z Fundacją Jubilo, autorka tekstu: Magdalena Mosteanu (nauczycielka akademicka, doktorantka na University of Reading)

22.12.2020, g. 19:00 – Jesteś czyimś synem, autorka tekstu: Martina Storani (nauczycielka akademicka, doktorantka na Universita La Sapienza di Roma)

23.12.2020, g. 19:00 – Piętno Kaina, autorka tekstu: Martyna Dębowska (Fundacja Jubilo, Kolektyw Kobietostan)

O projekcie „Odkluczanie”
Projekt „Odkluczanie” – to kontynuacja trwającego od siedmiu lat projektu teatralnego realizowanego przez Fundację Jubilo we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie i podniesienie potencjału podmiotów aktywnych w sektorze kulturalnym i społecznym, realizujących działania teatralne w środowiskach wykluczonych, w tym zakładach karnych, w szczególności poprzez bezpośrednie doświadczenie edukacyjne oraz wymianę wiedzy. Projekt promuje szeroko pojęty dostęp i uczestnictwo w kulturze, aktywną resocjalizację poprzez sztukę oraz walkę ze stereotypami i wykluczeniem społecznym.


Biogramy autorek:

Magdalena Mosteanu Doktorantka i wykładowca na University of Reading (Wielka Brytania), badaczka teatru między-kulturowego z wykształceniem w dziedzinach antropologii teatru, treningu aktora oraz teatru kooperacyjnego. Szczególnie zainteresowana zjawiskami między-kulturowymi oraz migracją, badaniami jakościowymi i teatrem stosowanym. Od roku 2014 zamieszkała w Londynie gdzie ukończyła MA in Collaborative Theatre Making (Coventry University, 2017). Autorka projektu badawczego Easy As Pie anagżującego metody teatralne, storytelling i mindfulness jako formy badań społecznych, współautorka projektu badawczego Arrival Lounge by Peeling Onions with Granny. Przed wyjazdem z Polski, w latach 2011-2014 Magdalena pracowała jako asystent reżysera oraz aktorka w Teatrze Powszechnym w Radomiu, Teatrze Polskim w Warszawie, Operze Bałtyckiej w Gdańsku i Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Martina Storani – Nauczycielka akademicka, doktorantka na Universita La Sapienza di Roma. Martina rozpoczęła studia w zakresie literatury, muzyki i sztuki scenicznej na Uniwersytecie im. Macerata, gdzie uzyskała tytuł licencjata w 2011 roku. Później uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra na kierunku „przedstawienie teatralne” na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie w 2015 roku. W trakcie studiów zbliżyła się do świata Teatru Społecznego, a w szczególności do Teatru Więziennego. Jej praca dotyczyła wtedy pionierskich doświadczeń teatralnych prowadzanych z byłymi więziennymi aktorami w Rzymie przez reżyserkę Valentinę Esposito. Od 2014 roku rozpoczęła współpracę z towarzystwem kulturalnym Fort Apache i Kino Teatro, założone przez Esposito. W 2018 roku rozpoczęła współpracę z Diego Pileggi i Fundacją Jubilo.

Martyna Dębowska – literaturoznawczyni, dramaturżka, autorka tekstów. W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzi teoria literatury, szeroko rozumiana krytyka feministyczna i genderowa oraz współczesna filozofia francuska. Zawodowo managerka i producentka teatralna. Od 2018 r. współpracuje z wrocławską Fundacją Jubilo, gdzie koordynuje i rozlicza projekty teatralne przeciwko wykluczeniu społecznemu, w tym projekt „Odkluczanie” realizowany od wielu lat z osadzonymi w ZK nr 1 we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Grotowskiego. Martyna była również odpowiedzialna za produkcję spektaklu „Kain”, którego premiera odbyła się w marcu 2019 r., a także za dramaturgię do spektaklu „Po drugiej stronie: koncert na fortepian i ciszę” (Premiera w grudniu 2019 w Instytucie Grotowskiego). Od 2019 r. członkini Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan.

Cykl publikacji jest realizowany w ramach projektu „Odkluczanie: Teatr w więzieniu”, który został dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminę Wrocław.