Fundacja Jubilo zaprasza na weekendowy program warsztatowy dla operatorów teatralnych w ramach projektu Nowe FIO.
 
 
Program obejmuje dwa weekendy warsztatów, podczas których będziemy zgłębiać metodyki pracy teatralnej w środowiskach narażonych na wykluczenie społeczne. Program treningowy jest skierowany do operatorów teatralnych oraz osób zainteresowanych pracą w obszarze grup wykluczonych.
Warsztaty stwarzają także możliwość pogłębiania osobistych poszukiwań i rozwoju umiejętności liderskich.
 
Terminy warsztatów:
3-5.12.2021
10-12.12.2021
 
Warsztaty odbędą się we Wrocławiu, udział w treningu jest bezpłatny.
 
 
Elementy techniczne treningu:
• dynamika grupy/praca zespołowa
• świadomość fizyczna i przestrzenna
• ćwiczenia na zaufanie
• słuchanie i relacja
• rytm i relacja
• ćwiczenia partnerskie
• zapoznanie się z metodologią Jubilo
• proponowanie i prowadzenie ćwiczeń osobistych
 
Do kogo?
Warsztat jest skierowany do operatorów teatralnych tj. aktorów/aktorek, reżyserów/reżyserek, performerów/performerek, twórców/twórczyń, animatorów/animatorek kultury, pedagogów/pedagożek, oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i doświadczenia w obszarze pracy teatralnej w środowiskach narażonych na wykluczenie.
 
Czego oczekujemy od kandydatów/kandydatek?
– silnej motywacji do wykorzystywania technik teatralnych w pracy z grupami narażonymi na wykluczenie kulturalno-społeczne, takimi jak np. więźniowie/więźniarki, osoby z niepełnosprawnościami, osoby dotknięte kryzysem bezdomności, młodzież z ośrodków resocjalizacyjnych, grupy mniejszościowe
– wrażliwości społecznej
– umiejętności radzenia sobie ze stresem
– doświadczenia w pracy w środowisku teatralnym
– znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
– uczestników prosimy o dyspozycyjność w obu podanych terminach warsztatów.
 
 
Nabór:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: jubiloproject@gmail.com.
 

Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
[UWAGA! O ewentualnych zmianach terminu realizacji w związku z aktualną sytuacją pandemiczną będziemy informować osoby zainteresowane na bieżąco.]

Projekt dofinansowany z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Warsztaty Teatralne