Fundacja Jubilo ogłasza trzecią edycję cyklu warsztatów „Jestem”, realizowanych we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. Głównym celem programu jest opracowanie i zrealizowanie cyklu warsztatów poświęconych różnym obszarom praktyki teatralnej Jubilo, w ramach których uczestnicy będą mogli doświadczyć i zapoznać się z pełnym spektrum metod wykorzystywanych w pracy zespołu.

Harmonogram:
Jestem. Relacja – 28-30/05/2021
Jestem. Głos – 25-27/06/2021
Jestem. Działanie – 3-5/09/2021
Jestem. Społeczność – 24-26/09/2021
Gdzie?
Studio na Grobli przy ul. Na Grobli 30/32 we Wrocławiu.
Kiedy?
Cykl będzie składał się z czterech modułów i potrwa od 28 maja 2021 do końca roku.
Partner:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Zapisy:
Istnieje możliwość zapisania się zarówno na całą serię warsztatów Jestem, jak i na poszczególne warsztaty o podtytułach: Działanie, Relacja, Głos, Społeczność. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie w linku poniżej: http://bit.ly/2PQflH7. Zapisy na cały cykl oraz pierwszy z modułów – Relacja potrwają do 14 maja.


Dla kogo?
Program skierowany jest do performerów, aktorów, wokalistów oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swojego doświadczenia w obszarze technik wykorzystywanych w teatrze fizycznym.

O warsztatach

W trakcie programu zespół będzie aktywnie wspierał uczestników w procesie odkrywania siebie i rozwijania osobistego potencjału na polu działań teatralnych, jednocześnie otwierając przed nimi możliwość kwestionowania pracy aktora/performera i jego aktywnej roli w dzisiejszym społeczeństwie. Cykl warsztatów będzie się skupiał na temacie Innego odnoszącym się do zagadnienia stanu wolności, odosobnienia oraz granicy. Temat zostanie ujęty w szerszym kontekście kulturowym i społecznym, wpisując się tym samym we współczesny dyskurs humanistyczny wykluczenia, marginalizacji i stygmatyzacji Innego.

Elementy techniczne, rozwijane w trakcie warsztatów:

  • praca zespołu: świadomość fizyczna i przestrzenna, akcja/reakcja, relacja protagonista/chór, flow,
  • ćwiczenia partnerskie: słuchanie i relacja, elementy akrobatyczne i ćwiczenia „wzajemnościowe”, podstawy kontaktu,
  • muzyka i głos: harmonia/dysonans, elementy śpiewu polifonicznego, praca nad rytmiką, improwizacja wokalna, praca z tekstem,
  • improwizacja i kompozycja: kompozycja partytury fizycznej, dynamika i dramaturgia działania fizycznego, relacja między partyturą fizyczną a muzyką, relacja między partyturą fizyczną a tekstem,
  • elementy relaksacji i wizualizacji.

Poza elementami ściśle powiązanymi z treningiem aktorskim, skupimy się również na sposobach prowadzenia i wykorzystywania technik teatralnych w środowiskach nieteatralnych (tj. w więzieniach, obozach dla uchodźców, w pracy z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową). Podczas ostatnich warsztatów w ramach programu (Jestem. Społeczność) liderzy Jubilo poprowadzą grupę przez proces przyswajania, analizy i opracowania indywidualnych ćwiczeń, w ten sposób wspierając rozwój uczestnika w roli przyszłego lidera działań.

Opłaty:
Cykl wszystkich warsztatów Jestem – 1600 PLN
Pojedyncze warsztaty (Działanie, Relacja, Głos i Społeczność) – 450 PLN