Krzyczeć z radości

Zespół Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur. Poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo.

Od 2011 roku zespół pracował między innymi z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy osadzonymi. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.

Od wielu lat prowadzi na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu projekt Odkluczanie, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl Odzwierciedlenie [reż. Agnieszka Bresler, Diego Pileggi, Simona Sala, 2015] oraz KAIN [reż. Diego Pileggi, 2019]. Zespół rozwija ponadto różne programy w ramach prowadzonego przez siebie projektu, są to m.in. warsztaty teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w zakresie różnych dziedzin teatralnych, a także aktywny udział w budowaniu międzynarodowej sieci teatru w więzieniu. Zespół Jubilo współpracuje z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą w celu realizowania międzynarodowego programu warsztatowego oraz rozwoju artystycznego. Ponadto od 2017 r. bierze udział w europejskich projektach m.in. Erasmus +, Creative Europe zrzeszających grupy teatralne z całej Europy.

W zeszłym roku Jubilo zaprezentowało się na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych m.in. na festiwalu „Dreams before dawn” w Paryżu, Międzynarodowym festiwalu teatralnym „Festival dei Due Mondi” w Spoleto we Włoszech, Narodowym festiwalu teatru w więzieniu we Włoszech „Festival Destini Incrociati”, Międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie” czy Międzynarodowej konferencji teatru w więzieniu we Włoszech „XX Convegno Internazionale I Teatri delle Diversità”. Jubilo współpracuje także z naukowcami i uniwersytetami w Polsce oraz we Włoszech, w tym m.in. z „Università La Sapienza di Roma” gdzie prowadzone są zakrojone badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.


Dwie ścieżki – Poszukiwania teatralne / Społeczność

Praca Jubilo przebiega dwutorowo.
Pierwsza płaszczyzna pracy związana jest z badaniami w obszarze teatru i performance’u, w czasie których aktorzy związani z projektem zajmują się odkrywaniem i poszerzaniem własnej praktyki artystycznej. Poprzez pracę z muzyką, pieśniami, improwizacjami ruchowymi, akcjami teatralnymi, aktorzy wybierają i opracowują materiał, który włączony zostanie w działania zespołu, stając się składową przyszłych spektali, koncertów, warsztatów i zgromadzeń. Ścieżka ta realizowana jest również poprzez udział w różnorodych warsztatach, które są okazją do wymiany doświadczeń z innymi aktorami, pieśniarzami i muzykami.

Drugi obszar aktywności Jubilo związany jest wykorzystaniem elementów odkrytych w czasie zamkniętych sesji, w pracy otwartej na społeczność. Narzędzia teatralne przeniesione na grunt społeczny czy socjalny, zyskują praktyczne zastosowania i ukazują się w zupełnie nowej perspektywie. Dzięki temu są też stale poddawane weryfikacji i konfrontacji tak, by najlepiej spełniały swe zadania. Działania Jubilo często przybierają postać długofalowych warsztatów, odbywających zarówno na sali teatralnej, jak też w „terenie”, a nawet angażujących się w życie codzienne uczestników.

Działania Jubilo to nieustające poszukiwanie artystycznego dialogu, wymiany i inspiracji pomiędzy teatrem a jego społecznym otoczeniem/To próba przekroczenia konwencji dotyczących roli teatru i jego obecności w życiu społeczności. Staramy się by nasze projekty inspirowały do aktywnego uczestnictwa, świadomej obecności w społeczeństwie.
Jednocześnie jest to też wzbogacenie praktyki teatralnej o wrażliwość, ekspresję, kulturową spuściznę grup i jednostek, do tej pory marginalizowanych. Spotkania na gruncie artystycznym nie tylko stanowią alternatywną metodę pracy socjalnej czy terapii zajęciowej z osobami wykluczonymi społecznie. Są też wspaniąłą okazją do pogłębiania międzyludzkich relacji i otwierania przestrzeni, w której każda jednostka może przemówić głosem własnej ekspresji, cieszyć się swoją twórczością i kreatywnością.

Od momentu swojego powstania w 2011 Jubilo współpracowało z wieloma organizacjami we Wrocławiu i za granicą m.in. z młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, polską i romską młodzieżą, osobami bezdomnymi, więźniami i uchodźcami. Jubilo prowadzi również współpracę z różnymi instytucjami kultury i teatrami we Wrocławiu, w tym Państwową Wyższą Szkołą Teatralną oraz Instytutem Grotowskiego. Działalność Jubilo obejmuje również pokazy pracy, seminaria, filmy dokumentalne oraz wystawy fotografii i sztuki.

Jubilo jest niezależnym projektem, współpracującym obecnie z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.