Warsztaty teatralne Fundacji Jubilo

Prowadzący: Diego Pileggi i Aleksandra Gronowska

Terminy

16/10/2020 pt. 19:00–22:00 work session
17/10/2020 sob. 11:00–14:30, 15:30–18:30 work session
18/10/2020 niedz. 11:00–14:30, 15:30–18:30 work session

Dla kogo?

Warsztaty skierowane są do aktorów, performerów, wokalistów, a także pedagogów teatralnych, reżyserów i edukatorów. Każdy uczestnik zostanie poproszony o przygotowanie dwóch fragmentów tekstu (napisanych przez siebie, teatralnych lub pochodzących z innych źródeł) związanych z tematami „Jestem” i „Inny”.


O warsztatach

„Jestem. Społeczność” jest czwartą sesją w ramach cyklu warsztatów Fundacji Jubilo. Podczas tej sesji warsztatowej skupimy się na sposobie zastosowania technik teatralnych w środowisku społecznym, szczególnie w odniesieniu do projektu „Odkluczanie”, który Fundacja Jubilo rozwija od 2015 roku przy współpracy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Jubilo zaprezentuje ćwiczenia i elementy treningu wykorzystywane w swojej pracy teatralnej oraz praktyce artystycznej w środowisku więziennym.

Począwszy od technik i relacji rozwijanych w zespole przejdziemy do bardziej bezpośrednich pytań związanych z kompozycją etiud i partytur fizycznych. Szczególny nacisk położony zostanie na bezpośrednie zastosowanie i przeanalizowanie metody pracy w celu głębszego zrozumienia jej zastosowania w różnych środowiskach (np. w więzieniu, na warsztatach teatralnych, w fazie rozwoju materiałów twórczych itp.). W ten sposób Jubilo będzie towarzyszyć uczestnikom w procesie ich osobistych poszukiwań, stawiania pytań o rolę artystów i pedagogów teatralnych w społeczeństwie, a także pogłębianiu, w szerszym aspekcie, zastosowania pracy organizacji w warunkach środowiska społecznego.

Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć materiały filmowe oraz omówić z prowadzącym metody i techniki teatralne z zakresu widowisk w warunkach środowiska społecznego, zwłaszcza w systemie penitencjarnym. Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę o pracy Jubilo, przyswoić i rozwinąć elementy techniczne, a także w kreatywny sposób sprawdzić samych siebie.

Elementy techniczne warsztatów

• dynamika grupy/praca zespołowa
• akcja/reakcja
• świadomość fizyczna i przestrzenna
• ćwiczenia na zaufanie
• słuchanie i relacja
• rytm i relacja
• ćwiczenia partnerskie
• kompozycja i wypracowanie etiudy fizycznej
• od tekstu do partytury fizycznej
• zastosowanie i obserwowanie metodologii Jubilo

Uczestnictwo

Warsztat: 450 PLN
Wypełnioną kartę zgłoszenia na warsztaty „Jestem. Społeczność” prosimy przesyłać do 5 października 2020 na adres: office@jubiloproject.com (tel. + 48 535 739 698). Uczestnicy będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.