The Breath Song

Home/The Breath Song

The Breath Song

Warsztat teatralny prowadzony przez aktorów Jubilo

workshop 02-2015

Warsztat skupiać się będzie na poszukiwaniu związku pomiędzy ciałem a głosem; relacji, w której ciało stanowi pomost do głosowej i muzycznej ekpresji. Używając narzędzi głosowego i fizycznego wsłuchania, strojenia, impulsu i rytmu, uruchamiać będziemy proces indywidualnych poszukiwań każdego z uczestników.

Czym jest fizyczność dźwięku? Czy możemy znaleźć cielesność pieśni? Czy akcja fizyczna ma w sobie zapisany dźwięk/słowo? Jaką relację możemy zbudować pomiędzy akcją, muzyką i tekstem?

Wykorzystując dynamikę pracy indywidualnej, partnerskiej oraz grupowej będziemy dążyć do przekraczania barier fizycznych i głosowych, budując pomost pomiędzy ćwiczeniami a kreatywnymi propozycjami.

Praca opierać się będzie na treningu fizycznym i wokalnym oraz poszukiwaniach muzycznych Jubilo Project, rozwijanych i wzbogacanych o materiały źródłowe wywodzące się z różnych tradycji i kultur, zbieranych podczas wypraw badawczych podejmowanych przez liderów projektu (do Włoch, Hiszpanii, Polski, Rosji, Rumunii i na Sardynię).

Max. 16 uczestników
Age 18+
Warsztaty otwarte dla aktorów, performerów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych pracą z ciałem i głosem. Każdy uczestnik będzie proszony o przygotowanie wybranego fragmentu tekstu oraz pieśni na warsztat.

Poprzednie warsztaty:
27-29 marca 2015, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław
16-20 lutego 2015, PWST, Wrocław w ramach programu Body/CONSTITUTION
8-9 listopad 2014, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław

Zdjęcia: Magdalena Mądra